serie identitet, viskositetstryck

Inger Bernholdsson

www.ingerbernholdsson.se

Serie Identitet

"Tillit" IX 1/1 serie Identitet

etsning, viskositetstryck

30 x 30 cm

 

Inger Bernholdsson

"Närhet" IV 1/1 Serie Identitet

etsning, viskositetstryck

30 x 30 cm

 

Inger Bernholdsson

"Nalle" IX 1/1 Serie identitet

etsning, viskositetstryck

30 x 30 cm

 

Inger Bernholdsson

"Lek" II 1/1Serie Identietet etsning, viskositetstryck

30 x 30 cm

Inger Bernholdsson