Koppar etsningar Kvinor i Bohuslän

Inger Bernholdsson

www.ingerbernholdsson.se

Serie

"Kvinnor i Bohuslän"

Fri grafik, komposition med flera etsade kopparplåtar

"Vad döljer sig bakom" 1/1,

Inger bernholdsson

60 x 40 cm,

tryckt med etsade plåtar

 

"Kvinnan i blått"

Inger bernholdsson

60 x 40 cm,

tryckt med etsade plåtar

"Ytnivå" 1/1

Serie: Kvinnor i Bohuslän

110 x 100 cm

 

Inger bernholdsson

tryckt med etsade plåtar

"Intuition" 1/1

Serie:Kvinnor i Bohuslän

100 x 90 cm

 

Inger bernholdsson

tryckt med etsade plåtar

"Mellanrum" 1/1

Serie Kvinnor i Bohuslän

tryck med fler etsade plåtar

90 x 90 cm

Inger Bernholdsson